Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

Internationella lagar

Inom varje fungerande nation finns en lagstiftande församling och ett lagförande organ. Lagar är i själva verket inget annat än en uppsättning regler för att samhället skall kunna fungera. Men när det gäller förhållandet mellan nationer ser det annorlunda ut. Det finns inget globalt överstatligt organ som kan ha dessa roller. Istället har vi konventioner, avtal och överenskommelser som reglerar förhållandet mellan nationer. Några har växt fram under lång tid, så kallade sedvanerätt, andra har tillkommit efter ohyggligheter som Andra Världskriget för att i möjligaste mån förhindra en upprepning.

Bakom flikarna till vänster eller genvägarna nedan redogörs för några av de mest betydelsefulla av dem.