Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

Gaza city, 1/10-13

Även konsten kan användas som ett uttrycksmedel för motstånd, här på en konstutställning på ett universitet. Pojken som greppar tag om sitt land är Handela. Serietecknaren lät alltid Handela vända ryggen åt betraktaren, något som har kommit att bli synonymt med omvärldens tystnad av Israels övergrepp på palestiniernas mänskliga rättigheter. Serietecknaren mördades i London av vad som tros vara på order av Mosad.

Gaza City, 13/10-13

I en ekonomi med negativ utveckling som en direkt följd av Israels tio år långa blockad (2016) och ständiga militära aggression används dragdjur flitigt.

Beit Hanoun, 29/10-13

Människor från ett vitt politiskt spektrum i väntan på den andra gruppen av frigivna palestinska fångar vid den enda gränsövergången för människor mot Israel, Beit Hanoun/Erez. Frisläppandet var en del av ett avtal framförhandlat av USAs utrikesminister John Kerry för att få igång fredsförhandlingar mellan Israel och den Palestinska Myndigheten. Den sista gruppen på 26 personer släpptes aldrig av Israel.

Gaza hamn, 27/11-13

De flesta fiskare i Gaza har, själva eller någon av deras anhöriga, blivit attackerade av den israeliska militären medan de bedrivit sitt yrke. Blivit beskjutna, fått sina redskap kapade, båtar konfiskerade och/eller blivit arresterade. Det är vanligt förekommande att de israeliska förhörsledarna försöker värva de arresterade som uppgiftslämnare, antingen genom lockelser eller genom hot.

Khuza´a, 21/12-13

Arbete på åkrar längs med buffertzonen är förenat med livsfara utan skydd från utländska aktivister, här några medlemmar från ISM. I bakgrunden skymtar ett vakttorn med fjärrkontrollerat maskingevär på dess tak. 35 % av all odlingsmark, eller 17 % av Gazas totala areal, är oåtkomlig pga Israels unilateralt upprättade buffertzon där alla oliv- och citrusträd har skövlats tillsammans med byggnader och bevattningsanläggningar av den israeliska armén. Det händer emellanåt att israeliska stridsvagnar och bulldozers kör in och förstör det som planterats, framför allt vete.

Khuza´a, 21/12-13

Ett av alla de vakttorn med fjärrkontrollerat maskingevär längs med gränsen mot Israel. Att skjuta mot civila är ett krigsbrott, ändå når ytterst sällan rapporter från dödandet i eller i närheten av buffertzonerna västerländsk media.

Observera den grönskande åkermarken på den israeliska sidan. Palestinierna är förbjudna att använda sig utav konstbevattning, och den som en gång funnits har krossats av pansarvagnars och bulldozrars larvfötter.
 

Khuza´a, 21/12-13

Sådd av vete för hand. Det tåliga vetet är den dominerande grödan längs med buffertzonen då Israel inte tillåter någon konstbevattning. Men det är inte enbart brist på vatten som kan omintetgöra en skörd, emellanåt kör israeliska bulldozrar eskorterade av arméfordon in och kör sönder åkrar. Det har även förekommit att åkrar satts i brand strax innan skörd.

Jabalia, 25/12-13

Jabalia flykingläger, ett av de fattigaste av de åtta flyktinglägren i Gaza. Dessa läger skulle endast vara temporära tills dess att människorna kunde flytta tillbaka till sina hem de med våld eller hot om våld av de israeliska styrkorna tvingats lämna. Det som går under namnet Nakba, eller Den stora katastrofen.

Jabila flykingläger, 25/12-13

En flicka i Jabalia flyktingläger i väntan på vatten som delas ut av ett irländskt volontärpar, Irish in Gaza. 95 % av allt grundvatten är otjänligt som dricksvatten. Dels tränger havsvatten in i de naturliga reservoarerna då uttaget är större än vad som naturligt fylls på, dels förorenas grundvattnet till följd av det sönderbombade avloppssystemet.

Gaza hamn, 4/1-14

Trots krigsslut fortsätter det militära våldet mot fiskarna. Enbart under 2015 rapporterades det om 139 incidenter där israelisk militär öppnat eld mot palestinska fiskare där 24 fiskare skadats och 16 båtar träffats. Detta under fredstid och på palestinskt fiskevatten. Dessutom förekommer det att båtar rammas, får sina redskap kapade och blir beskjutna med vattenkanoner och något som kallas skunkwater, en kemikalie som har en fruktansvärd lukt och som är mycket svår att tvätta bort.

Nahal Oz, 17/1-14

En demonstration vid den nedlagda gränsövergången Nahal Oz där människor planterade olivträd för att symboliskt återta en del av buffertzonen upplöstes efter att två demonstranter skottskadats. Observera att fotografiet är taget sex månader innan det israeliska militära övergreppet Operation Protective Edge inleddes.

Gaza hamn, 12/2-14

Enligt Oslo-avtalet som tecknades -93 skall de palestinska fiskarna ha rätt att fiska upp till 20 sjömil (37 km) från sin kust, vilket är en inskränkning av internationell rätt. Ändå har den israeliska militären skurit ner denna gräns i omgångar och ligger för närvarande (2016) på 6 sjömil. Men även inom denna gräns attackeras fiskarna, får sina redskap och båtar beslagtagna, blir beskjutna och arresterade. Detta är uppgifter som ytterst sällan nämns i västerländsk media även fast såväl FN som olika människorättsorganisationer redovisar dem i sina rapporter.

Jabalia, 21/2-14

En demonstration mot ockupationsmakten Israel dränks i tårgas öster om Jabalia. Det är vanligt att de israeliska soldaterna även använder tårgasgranaterna som projektiler riktade direkt mot människor vilket har orsakat dödsfall.

Gaza hamn, 20/6-14

Antalet registrerade fiskare i Gaza har minskat från ca 10000 till ca 3500 sedan 1993 som en direkt konsekvens av Israels restriktioner och dess militära attacker mot fiskarna. Fiskarna är tillsammans med jordbrukarna den yrkesgrupp som är mest utsatta för den israeliska militärens aggressioner.

Saha, 3/7-14

I Gaza, ett område motsvarande en fjärdedel av Öland och hem för 2 miljoner människor, ligger kyrkor vägg i vägg med moskéer. Kristna och muslimer lever tillsammans, arbetar tillsammans, äter tillsammans och dör tillsammans. De israeliska bomberna gör som bekant ingen skillnad på trostillhörighet. Den enda rättvisa den israeliska militären kan ge.

Marknaden i Saha, 3/7-14

Israel tillåter endast tre procent (2014) av vad som tidigare tilläts att exporteras innan blockaden inleddes för snart tio år sedan. Kryddor är en av de produkter som endast i undantagsfall tillåts att exporteras.

Jabalia, 10/7-14

Resultatet efter en drönarattack mot en taxibil. Tre personer dödade i attacken.


 

Gaza hamn, 11/7-14

Gazas Ark, ett projekt som jag var djupt involverad i och huvudanledningen till att jag var i Gaza, i brand efter att den beskjutits med en missil. Gazas Ark var tänkt att exportera palestinska varor till Europa. Israel tillåter endast tre procent av vad som tidigare tilläts exporteras från Gaza (2014) vilket har slagit sönder exportindustrin och en orsak till att arbetslösheten är över 40 %

Shati flyktingläger, 15/7-14

Med gemensamma krafter försöker de rädda allt av värde efter en israelisk flygattack mot ett bostadshus inne i det mycket tätbefolkade flyktinglägret Shati Camp.

Shati flyktingläger, 15/7-14

Den största delen av befolkningen i Gaza är barn under 18 år. De över åtta år har redan upplevt tre krig.

Shati flyktingläger, 18/7-14

Under det militära övergreppet Operation Protective Edge. Trots krigsmuller, för tillfället några få kilometer bort, leker barn ute. Det finns inga skyddsrum, och människor är lika utsatta ute som inne. Säkert fungerar också lekar som en säkerhetsventil.

Shati flyktingläger, 18/7-14

Över hälften av befolkningen består av barn under 18 år. De över åtta har redan fått uppleva tre krig och många har också förlorat föräldrar, släktingar och vänner på grund av dem.

Gaza City, 19/7-14

538 barn dödades under det israeliska angreppet Operation Protective Edge 2014. Fler än 3000 skadades

 

Shifa-sjukhuset, 20/7-14

En ständig ström av skadade togs varje dag till Shifa-sjukhuset under Operation Protective Edge 2014. Enligt FN dödade ca 2200 palestinier, främst civila, varav över 500 barn, medan ca 11000 skadades varav ca 3000 barn. På den israeliska sidan dödades 71 israeler. Av dem var 64 soldater och 7 civila varav 1 barn

Gaza City, 21/7-14

Israel har vägrat att släppa in byggnadsmaterial efter det militära angreppet Operation Protective Edge i den omfattning som behövs vilket inneburit att många tvingats flytta tillbaka till sönderbombade hus. Under vintern som kom frös barn ihjäl som en direkt följd av blockadpolitiken.

Beit Hanoun, 6/8-14

Bakdelen av en amerikansktillverkad Hellfiremissil, hittad nära det sjukhus där jag agerade mänsklig sköld. USA ger 3 miljarder dollar till Israel varje år i militärt bistånd, en siffra som ökat ytterligare efter 2014.

Khuza´a. 7/8-14

En odetonerad raket/missil, förmodligen avskjuten från en israelisk drönare, funnen i tätbebyggt område. Jag skickade fortlöpande den här typen av fotografier till HRW tillsammans med exakta koordinater var jag fann dem.

Shifa, 10/8-14

Ambulans sönderskjuten av finkalibrig ammunition, uppställd utanför Shifa-sjukhuset. 16 anställda inom Gazas sjukvårdsapparat dödades under Operation Protective Edge 2014, medan 83, främst ambulanspersonal, skadades

Shujaiya, 12/8-14

Enligt FN dog fler än 500 barn under det 51 dagar långa Operation Protective Edge. När jag gick bland ruinerna kände jag emellanåt den karakteristiska lukten av någonting ruttet som låg begravt under tonvis av krossade hus.

Shujaiya, 21/8-14

Bomber på ett ton styck användes när stadsdelen Shujaiya lades i ruiner, och stanken av förruttnelse bland ruinerna var påtaglig på flera håll. Dessa bomber är enligt HRW förbjudna att användas inom befolkade områden.

Shujaiya, 12/8-14

Under en vapenvila under Operation Protective Edge 2014 tog sig människor tillbaka till hus de flytt ifrån för att rädda vad som räddas kan. Vad jag hela tiden förundrades över var hur människor som förlorat allt, sina hem och tillhörigheter, som tvingades leva hopträngda i skolsalar med knapp tillgång till vatten och elektricitet, kunde hålla sig så rena och hela.

Shujaiya, 12/8-14

En överlevare vandrande runt i det som var och fortfarande är hans hemmakvarter. Men något hem finns där inte längre.

Shujaiya, 16/8-14

Samtliga hus som ockuperades av israeliska soldater i Gaza under Operation Protective Edge 2014 bar tydliga spår efter deras framfart. Förödelsen kan inte motiveras som nödvändig för soldaternas säkerhet utan var ren vandalism, och jag fick bekräftat av en FN-tjänsteman att värdeföremål hade försvunnit längs med hela gränsen mot Israel där soldater gått in i privata hus.

Shujaiya, 18/8-14

Entonsbomber användes när stadsdelen Shujaiya lades i ruiner under det 51 dagar långa militära övergreppet "Operation Protecting Edge", bomber som är förbjudna att användas i bebyggda områden då de är oprecisa.

Shifa, 19/8-14

Flicka i nationaldräkt besökande familjemedlemmar på Shifa Hospital.

 


Shati flyktingläger, 23/8-14

Under det Israeliska angreppet Operation Protective Edge 2014 attackerades fler än 160 moskéer, 73 sjukhus och hälsocentraler, 140 skolor, däribland FN-skolor dit människor tagit sin tillflykt, fabriker, verkstäder, vattenledningssystem, avloppsystem och annan civil infrastruktur

Gaza City, 23/8-14

I väntan på tankbil med filtrerat vatten. 95 % av grundvattnet är otjänligt som dricksvatten. Många hushåll tvingas lägga en stor del av sin disponibla inkomst på filtrerat vatten. Under Operation Protective Edge bombades dessutom delar av såväl vattenledningssystemet som avloppssystemet sönder.

Gaza City, 26/8-14

Under de sista veckorna av Operation Protective Edge attackerades flera höghus av israeliskt stridsflyg, här Italian Tower. De höghus som inkvarterade media attackerades dock redan i inledningen av det militära övergreppet.

Shujaiya, 29/8-14

Al-Wafa, Gazas enda rehabiliteringssjukhus i stadsdelen Shujaiya, helt sönderbombat. Under det 51 dagar långa kriget 2014 förstördes, helt eller delvis, 17 sjukhus, 56 hälsocentraler och 45 ambulanser. Vi västerlänningar som agerade mänskliga sköldar där tilldrog sjukhuset utländsk medias intresse och därigenom fick vi visat att byggnaden inte var ett tillhåll för motståndsrörelser, ett lager för vapen eller en militär sambandscentral såsom Israel försökte göra gällande. Tyvärr lyckades vi inte förhindra att sjukhuset lades i ruiner, men vi lyckades blotta Israels lögner de brukar för att rättfärdiga sina brott.

Shujauya, 29/8-14

Det är husskelett som dessa människor tvingats flytta tillbaka till efter Operation Protecting Edge. Flera barn frös ihjäl när vintern kom som en konsekvens av att Israel vägrat släppa in byggnadsmaterial i den takt som var nödvändig.

Beit Hanoun hospital, 30/8-14

Ett av de totalt 17 sjukhus som förstördes helt eller delvis under det militära angreppet Protective Edge. Jag befann mig i det som mänsklig sköld då det attackerades tillsammans med nästan hundra människor; patienter, läkare och sköterskor, anhöriga och människor från grannskapet som trott att sjukhuset skulle vara en säker plats så som Genèvekonventionen gör gällande. Genom vänner och kontakter uppmärksammades situationen bland media, FN, Röda Korset, ambassaden och andra organ som därigenom gav den israeliska arméledningen budskapet att världen vet och följer vad som sker. Alla kunde kliva ut ur sjukhuset när gryningen kom, trötta men vid liv.

Shujaiya, 30/8-14

Rester av diverse olika israeliska projektiler ligger så gott som överallt i Gaza efter Operation Protective Edge 2014, allt från patronhylsor till avancerade missiler till bomber på ett ton, men även odetonerade bomber och missiler.