Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

Som försvarare av de Mänskliga Rättigheterna får man motta hot från aktörer som av olika anledningar önskar att övergreppen skall fortgå. Hoten kan skifta i karaktär, allt från rena dödshot till att försöka skrämma till tystnad eller från att agera, eller från att försöka förmå andra stater eller aktörer att försvåra för ens fortsatta engagemang.

Bakom flikarna till vänster eller genvägarna nedan hittar du ett urval av mottagna hot, allt från uppmaning till mord till hot av det mer löjeväckande slaget.