Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

DÖDSLISTA

Nedan är en dödslista som en organisation i USA, Stop The ISM med Lee Kaplan som förgrundsfigur, publicerade på sin hemsida under kriget i Gaza sommaren 2014, det som i press kallades Operation Protective Edge. Listan var en intern lista på och för oss som agerade mänskliga sköldar på ett civilt rehabiliteringssjukhus i stadsdelen Shuyaija, Al Wafa, en lista som fick spridning till press. Jag har kryssat över telefonnumren då somliga ännu är i bruk och anonymiserat de förutom jag själv som deltog. Att attackera ett civilt sjukhus är ett brott mot IV Genèvekonventionen artikel 18, men det var uppenbarligen inget som bekymrade Lee Kaplan.

I raderna under namnlistan refereras till ett annat sjukhus, Beit Hanoun, där jag och en av mina kollegor blev fast under en hel natts bombardemang en kort tid efter att Al Wafa hade lagts i ruiner. Även detta sjukhus var civilt. Syftet för oss den gången var att bistå i evakueringen av dess patienter men vi hann inte få ut alla i tid. Förutom oss var där tre äldre sängliggande patienter, personalstyrkan, anhöriga och människor från grannskapet som tagit sin tillflykt till sjukhuset i tron att det skulle vara en säker plats, allt som allt närmare hundra personer. Alla kunde ta sig levande ut på morgonen ur ett sjukhus som till stora delar var förstört med gapande hål i väggarna.

 

"PHONE NUMBERS OF ISM "HUMAN SHEILDS" IN GAZA:

IF ANYONE SEES THESE PEOPLE, BE SURE TO CONTACT THE IDF AND ISRAELI AIR FORCE TO KILL THESE PEOPLE. THEY ARE FUNCTIONING AS HUMAN SHIELDS FOR HAMAS LEADERSHIP AND AS SUCH ARE HAMAS COMBATANTS. THIS IS NOT A CALL FOR MURDER, IT IS A CALL TO STOP THE HAMAS TERRORISM NETWORK.

+97259xxxxxxxx NN, Palestine (English)

+97259xxxxxxxx(ISM) NN, USA (English)

+97259xxxxxxxx NN, Spain (Spanish)

+97259xxxxxxxx NN, Australia (English)

+97259xxxxxxxx(ISM) NN, Sweden (Swedish/English)

+97259xxxxxxxx (ISM) Charlie, Sweden (Swedish/English)

+97259xxxxxxxx NN, Venezuela (Spanish)

+97259xxxxxxxxNN, UK (English)

+97259xxxxxxxx NN, France (French)

WE GOT "EM AGAIN TODAY!!! BEIT HANOUN HOSPITAL FINALLY BOMBED. ONE ISM "HUMAN SHEILD: INSIDE ALLEGEDLY WOUNDED IN THE HEAD (TOO BED HEY DIDN'T KILL THE LITTLE SWEDISH MEATBALL. WAY TO GO IDF.
ISM ACTIVISTS ARE WITH HAMAS LEADERS AND SHOULD ALWAYS BE TARGETED BY THE IDF AND AIR FORCE.
"

 

Men käre Lee Kaplan, vem i Gaza skulle ringa IDF för att be dem komma att bomba?

En patient i Al Wafa rehabiliteringssjukhus som påstods vara ett legitimt militärt mål

En kollektion med diverse olika projektiler som skjutits in i sjukhuset

 

Hål i sjukhusets fasad orsakad av israeliska projektiler. Sjukhuset besköts allt längre ner i syfte att tvinga fram en evakuering. Evakuering framtvingades till slut under intensiv artillerield

Vad som återstod av det fyra våningar höga sjukhuset efter Israels attacker